1.Genel Politikalar

Bundan sonra “Findy News” adıyla anılacak olan bu şirket, web sitesini ziyaret eden kişilerin her zaman için gizliliklerini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu sebeple, işbu gizlilik beyanı doğrultusunda, web sitemizi kullanırken bu kişilere ilişkin hangi tür bilgilerin Findy News tarafından alındığını ayrıca bu bilgilerin nasıl korunduğunu ve kullanıldığını açıklamaktadır. Ayrıca işbu Gizlilik Beyanı kapsamında, bu bilgilerin doğru olup olmadığını kullanıcılar tarafından nasıl denetlenebileceği ve istediğiniz zaman Findy News’e başvurarak bu bilgilerin nasıl silme işlemlerini sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bu bilgilerin, veri koruma düzenlemelerine göre uygun olarak işlenmesi ve kullanılabilmesi adına gerekli olan tüm işlemler, Findy News tarafından yapılacaktır. 

İşbu Gizlilik Beyanı, Findy News sitesinden linki paylaşılmış olan başka siteler (hyperlinked web siteleri gibi) için geçerli olmamaktadır.

2. Şahsi Bilgilerin Toplanılması, Kullanılması ve İşlenmesi

findynews.com” Sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, sistemsel yönetimin, istatistik ve “back up” gibi uygulamaların gerektirmiş olduğu bazı bilgiler sunucularımız içerisinde otomatik olarak kaydedilip depolanacaktır. 

Kendi isteğiniz ile şahsi bilgilerinizin verilmesi durumunda Findy News, verilmiş olan bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının muvafakat beyannamesinde gösterilmiş sınırlamalar dahilinde kullanılabileceğini, işleme tabi tutulabileceğini ya da aktarılabileceğini taahhüt etmiş olur. Söz konusu olan şahsi bilgilerinin üçüncü kişilere aktarımı, yalnızca adli ya da idari yetkili makamlar tarafından öngörülmesi durumda söz konusu olacaktır.

İşbu Gizlilik Beyanı´na ilişkin yapılabilecek değişiklikler bu sayfada paylaşılacaktır. Bu kapsamda, kullanıcıya ait hangi bilgilerin saklanarak, bu bilgilerin nasıl kullanılacağına dair daima bilgi alabilmenize olanak sağlanmış olacaktır.

3. Güvenlik

Findy News, kullanıcıya ait olan bütün bilgileri güvenli bir şekilde saklamaktadır. Dolayısıyla söz konusu bu bilgilerin, değişiklik ve suistimallere karşı korunması adına gerekli tüm önlemleri almaktadır. Findy News gerekli olan tüm hizmetleri kullanıcıya ulaştırmak için bilgilerinize erişim sağlayan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri kapsamında, bu bilgileri tamamen gizli tutmak ve başka hiçbir amaç doğrultusunda kullanmamakla yükümlüdür. Bazı konularda kişisel bilgilerinizin Findy News bağlı şirketlerle paylaşması gerekebilecektir. Böyle durumlarda da bilgileriniz daima gizli kabul edilecektir.